Carregant...
 

Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-Andorra del 29 d’abril del 2004 pel que fa a l’extensió de la xarxa comuna de comunicacions/interfície comuna dels sistemes (CNN/CSI)


El Comitè Mixt CE-Andorra,

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat econòmica europea i el Principat d’Andorra, firmat a Luxemburg el 28 de juny de 1990, i en especial els seus articles 7 i 17, paràgraf 8,

vista la decisió núm. 1/2003 del Comitè mixt CE-Andorra del 3 de setembre de 2003 pel que fa a les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives necessàries per al bon funcionament de la unió duanera,

considerant el següent:

La normativa comunitària aplicada per Andorra preveu, a efectes de l’aplicació d’algunes d’aquestes disposicions, especialment les relatives al trànsit comunitari, la utilització de tècniques i xarxes informatitzades.

La utilització d’aquestes tècniques i, en especial, el Nou Sistema Informatitzat del Trànsit (NSTI), requereix la utilització del CCN/CSI desenvolupat per la Comunitat.

Cal que la Comunitat autoritzi l’extensió a Andorra del CCN/CSI per tal de permetre l’aplicació de les disposicions de l’acord que estableix la unió duanera entre la Comunitat econòmica europea i Andorra.

També cal preveure les modalitats pràctiques d’aquesta extensió i els compromisos respectius de la Comunitat i d’Andorra a aquest efecte,

Decideix

Article primer

La Comunitat autoritza l’extensió a Andorra de la xarxa comuna de comunicacions/interfície comuna dels sistemes (CCN/CSI) desenvolupada per la Comunitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.