LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei de patents, del 10 de juny de 1999


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei de patents, del 10 de juny de 1999
10/06/1999 
07/07/1999 
08/07/1999(1)

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original

Image No aplicada, ni ha estat objecte de desenvolupament legal ni reglamentari.
08/07/1999 (1) Image Image
Derogada per:
LLlei 26/2014 del 30 d’octubre, de patents
26/12/2014

(1) D'acord amb la Disposició final segona el capítol X, entrarà en vigor a la data que entri en vigor l’Acord de cooperació entre Andorra i l’Organització de la Patent Europea i el capítol XI ho farà quan entri en vigor a Andorra el Tractat de Cooperació en matèria de patents. Tractats als quals Andorra encara no s'hi ha adherit.

Image Documents relacionats: