LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir els procediments aplicables a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia, la inscripció i la liquidació de la declaració d’inversió al Registre d’Inversions Estrangeres pel que fa a les operacions relatives a les inversions estrangeres regulades en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
Article 2. Models oficials

1. Els models oficials que s’han d’utilitzar per formalitzar la declaració d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, la seva liquidació al Registre d’Inversions Estrangeres, i també per obtenir l’autorització administrativa prèvia que correspongui, són els següents:

Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en participacions d’organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en immobles
Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera
Declaració d’inversió estrangera
Liquidació d’inversió estrangera
Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera


2. La sol·licitud d’autorització de les inversions per a les quals no hi hagi model oficial específic s’ha d’efectuar mitjançant el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.