LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”
Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 17 d'abril del 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”
25/04/2013 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Correcció d’errata, del 24 d'abril del 2013, per la qual s’esmena un error d’omissió al Decret, del 17 d'abril del 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”
- - Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Decret, de l’11 de desembre del 2013, de modificació de l’article 5 i dels annexos 2 i 3 del Decret del 17 d'abril del 2013 del Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”
19/12/2013 Image Image


Image Documents relacionats: