LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 22 d’abril del 2015, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 22 d’abril del 2015, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs
22/04/2015
29/04/2015
30/04/2015

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Reglament, del 22 d’abril del 2015, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs
30/04/2015 Image Image

Image Documents relacionats: