LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 25 de juliol del 2018, regulador de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 25 de juliol del 2018, regulador de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera
25/07/2018
01/08/2018
03/09/2018

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 25 de juliol del 2018, d’aprovació del Reglament regulador de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera
03/09/2018 Image Image

Image Documents relacionats: