LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea


El Principat d’Andorra,

i

la Comunitat Europea,

Vist l’Acord en forma de bescanvi de notes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990,

Desitjosos de fer que es mantinguin els corrents tradicionals d’intercanvis d’animals vius i de productes animals entre Andorra i la Comunitat Europea,

Considerant que, per a això, convé establir que aquests intercanvis es facin respectant les regles comunitàries del sector veterinari;

Considerant que, per aquest fi, és convenient completar l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra.

Han convingut en les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.