Carregant...
 

Decret de modificació del Decret del 16 de novembre del 2011 pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat


Vist el Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat;
LesLleis.com

Vist l’annex d’aquest Decret en què s’estableix els medicaments per als quals es pren en càrrec el 100% de les tarifes de responsabilitat, així com les condicions de reembossament que fan referència al règim de prescripció i de dispensació, a indicacions concretes o bé a controls determinats;

Vistes les actualitzacions efectuades de l’annex del Decret per incorporar nous medicaments, aprovades per decrets de data 11 de juliol del 2012, 22 de maig del 2013, 14 de gener del 2015, 25 de juny del 2015, 26 d’agost del 2015 i 13 de gener del 2016;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica l’annex del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible;

Atès que s’ha constatat un error en la denominació del grup terapèutic del qual forma part la dexametasona per a ús oftàlmic, s’aprofita aquesta modificació per, en l’article 2, rectificar aquest error.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 23 de març del 2016;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 6 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.