Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà


Exposició de motius

El Govern va aprovar el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 88, any 19, el 24 d’octubre del 2007;

La realitat econòmica del país evidencia però la necessitat de diversificar les activitats econòmiques desenvolupades fins ara, essent necessari cercar noves fórmules i optimitzant tots els recursos disponibles.

El nostre patrimoni paisatgístic i l’herència de la nostra arquitectura tradicional ens permeten desenvolupar, tot respectant aquesta riquesa patrimonial, determinades accions dins de l’àmbit del turisme rural, i això constitueix una oportunitat perquè els propietaris de les bordes situades fora dels nuclis urbans puguin desenvolupar un nou producte turístic, que complementi l’extensa oferta turística nacional.

No obstant, sovint la ubicació geogràfica d’aquests edificis tant singulars, no permeten el seu embrancament a una xarxa autoritzada d’abastament d’aigua destinada al consum humà, havent llavors aplicar solucions tecnològiques diferents i adequades per a garantir la protecció de la salut dels potencials usuaris d’aquest nou tipus de serveis turístics, unes solucions que necessàriament han de prendre en compte, la limitada capacitat d’ocupació que la norma específica de regulació d’aquests tipus d’establiments estableix.
LesLleis.com

D’altra banda, convé també adaptar els annexes I i V de la norma vigent al progrés tècnic i científic que ha tingut lloc d’ençà de la seva aprovació ara fa més de cinc anys.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, el Govern, en la seva sessió del 17 d’abril del 2013, acorda:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, que entra en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament, queden derogats l’article 11 i l’annex V del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, del 17 d’octubre del 2007.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.