Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèviaExposició de motius

El Govern, en la sessió del 23 de febrer del 2011, va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, amb la finalitat de determinar i precisar els requisits que han de complir tant les autoritats estrangeres com les autoritats públiques andorranes en el marc d’una petició d’informació.

L’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic, mitjançant el Global Forum, vetlla per la interpretació correcta i l’aplicació de la normativa en aquesta matèria, el marc jurídic i normatiu de la qual pateix modificacions derivades dels processos de valoració i millora permanentment. N’és un clar exemple el fet que el dia 1 de juny de 2011 el Reglament ja fou modificat clarificant la identificació de les persones subjectes a una demanda d’intercanvi d’informació.

Novament la present modificació obeeix a la necessitat de preservar, en casos especials i degudament justificats el secret de la informació de manera que no afecti la investigació de l’estat requeridor. La llei 12/2014 de 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia ja ha previst en l’apartat 2 del seu article 8 la possibilitat de que en casos especials no es comuniqui part de la informació lliurada per l’Estat requeridor amb la seva petició i, fins i tot excepcionalment, no s’informi de l’existència mateixa de la petició a la persona investigada. Calia doncs modificar el Reglament preveient aquestes possibilitats i regulant el procediment en aquests supòsits. Ensems s’ha procedit a una petita modificació de l’article 7 substituint el termini en dies hàbils per dies naturals per raons de sistemàtica amb la llei, els terminis de la qual es troben fixats en dies naturals.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió de 12 de novembre del 2014

Decreta
Article únic

S’aprova la nova redacció del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, que entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.