Carregant...
 


Decret


En virtut de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es van regular per primera vegada les autoritzacions d’immigració de residència sense treball que consisteixen en l’autorització de residència sense activitat lucrativa, l’autorització de residència per a professionals amb projecció internacional i l’autorització de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu. Posteriorment, la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, va crear una nova tipologia d’autorització de residència sense treball, que és l’autorització de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats. En aquest context, en aplicació de l’apartat 10 de l’article 2013 el Govern en va aprovar les quotes corresponents.
LesLleis.com

En concret, amb aquest contingent de quota es van atorgar 500 autoritzacions d’immigració de residència sense treball, 390 de les quals per a residents sense activitat lucrativa, 30 de les quals per a professionals amb projecció internacional, 50 de les quals per a residents per raons d’interès científic, cultural i esportiu, i 30 de les quals per a residents per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats. Atès que d’aleshores ençà el contingent esmentat gairebé s’ha esgotat, la qual cosa corrobora la necessitat que existia de regular aquests nous tipus d’autoritzacions, convé fixar un nou contingent de quota d’un abast una mica superior. En efecte, d’aquesta manera se segueix donant resposta a la necessitat d’incrementar l’atractiu del Principat d’Andorra com a destinació de persones estrangeres que responen a perfils concrets i determinats.

Aquest Reglament es divideix en dos articles que en fixen l’objecte i determinen el nombre total i desglossat de les autoritzacions que són objecte de la quota que s’aprova, i les condicions de concessió. També consta d’una disposició derogatòria que dimana del fet que el contingent de quota que era objecte del darrer reglament vigent en aquesta matèria no s’ha esgotat totalment.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 10 de febrer del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.