Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del capítol segon del Reglament de gestió i caça de l’isard


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei de caça, aprovada pel Consell General el 13 d’abril del 2000;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard, del 13 d’agost del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

Atenent l’exposició de motius de la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000, segons la qual la riquesa faunística “requereix una atenció prioritària i constant de l’Estat a fi de preservar-la i conservar-la com a patrimoni natural irrenunciable”;

Atenent l’objectiu establert al Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador de simplificar i d’agilitzar la tramitació de les llicències durant la temporada 2016;

Ateses les consideracions precedents i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 29 de juny del 2016, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.