Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”


Exposició de motius

L’any 1999 el Govern va aprovar el primer reglament referent a un segell oficial de control i garantia: Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de vedells, vedelles i anolles, vaques i bous. A partir d’aquí i gràcies a l’alt grau d’acceptació dels consumidors, es va ampliar aquest segell a la carn de corder i cabrit (any 2002) i a la de cavall (any 2015).
LesLleis.com

Les petites produccions agràries són per ara un complement a la producció de carn i tanmateix ja han trobat un mercat al país.

És el cas de la producció de vi, que en els últims anys ha aconseguit crear un mercat tant a escala nacional com internacional. Els productors de vi i els seus consumidors busquen l’excel·lència al producte final i aquesta excel·lència es pot veure reforçada amb la regulació d’aquest segell que acredita el compliment d’uns estàndards de producció i qualitat dels productes que l’utilitzen i que reconeix la qualitat diferenciada dels vins dels país.

És un requisit indispensable tenir aquest segell per obtenir en un futur una indicació geogràfica protegida (IGP) en l’àmbit europeu.

L’objectiu d’aquest Reglament és donar eines als productors de vi per aconseguir el segell de control i garantia per a la producció de vi.

A proposta del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”.
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de vi

Capítol primer. Definició de la forma oficial del segell de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”

Article 1. Forma oficial del segell de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”

1. El segell de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra” té la forma oficial descrita a l’annex I, a l’apartat 1 pel que fa a la publicitat i a l’apartat 2 pel que fa a la comercialització (ús en ampolla).

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita a l’apartat 1 d’aquest article i contingudes en el Llibre de normes gràfiques del segell de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”, elaborat pel Govern, també han de ser considerades formes oficials del segell.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.