Carregant...
 


Decret


Decret de l’11-3-2020 de modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017.
LesLleis.com

Exposició de motius

La Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va impulsar la mobilitat nacional sostenible, i va demanar al Govern d’elaborar un pla de foment de la mobilitat elèctrica. Aquest pla de foment es va desenvolupar en el Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 6 d’abril del 2016.

Posteriorment, el Reglament del 6 d’abril del 2016 es va derogar i va quedar reemplaçat pel Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017 (d’ara endavant, “Reglament del programa Engega”).

En el Reglament del programa Engega s’especifica el procediment per sol·licitar l’ajut econòmic i un dels requisits consisteix a presentar la factura proforma amb la sol·licitud, entre altres documents. En el procediment es detalla el contingut de la factura proforma.

D’altra banda, el 3 de maig del 2019 va entrar en vigor el Reglament sobre la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors dels establiments comercials, del 24 de febrer del 2019. En aquest Reglament es defineix el preu de venda del producte.

En el Reglament del programa Engega, en el redactat del contingut de la factura proforma, el preu de venda al públic no queda definit com en el Reglament del 24 de febrer del 2019. Per aquest motiu, és necessari modificar el Reglament del programa Engega i adequar els termes utilitzats per a la factura proforma. Per a aquesta finalitat, s’han utilitzat els termes emprats en l’article 47 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

D’acord amb aquestes consideracions, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió de l’11 de març del 2020, ha acordat aprovar aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.