Carregant...
 

Decisió núm. 2 /2003 del Comitè Mixt CE-Andorra del 8 d’octubre del 2003 per establir les disposicions de l’aplicació del protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997”


El Comitè Mixt,

Tenint en compte l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (DO L 374 de 31.12.1990, p. 14), signat a Luxemburg, el 28 de juny de 1990, d’ara endavant denominat “acord”, i en concret l’article 17,

Tenint en compte el protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (DO L 148 de 6.6.1997, p. 16), signat a Brussel·les, el 15 de maig de 1997,

Considera que:

1. Les parts contractants volen ampliar els fluxos tradicionals de comerç entre Andorra i la Comunitat Europea, ja coberts per la decisió núm. 2/1999 (DO L 31 de 5.2.2000, p. 84) i la decisió núm. 1/2001 (DO L 33 de 2.2.2002, p. 35) del Comitè Mixt CE-Andorra per facilitar el desenvolupament de nous intercanvis.

2. Aquests intercanvis es farien d’acord amb la normativa veterinària comunitària.

3. Durant la reunió a Andorra dels dies 13 i 14 de desembre de 2001, el subgrup veterinari del Comitè Mixt CE-Andorra va recomanar l’adopció d’una llista addicional de disposicions comunitàries que, amb l’objectiu d’ampliar l’acord, Andorra hauria d’adoptar i aplicar com a molt tard divuit mesos després de la data de publicació d’aquesta decisió al Diari Oficial de la Unió Europea,

Decideix
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.