LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, de l'1 de maig de 1922
Embargaments preventius (Text refós per LesLleis.com)

Fins a l’aprovació de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, la regulació de la pràctica de l’embargament i la realització de béns i drets en els procediments d’execució forçosa de les resolucions judicials o dels actes administratius es contenia en el Decret del 6 de maig de 1916, als articles 3 i 4 in fine de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, i a l’article 102 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.

Pel que fa als embargaments preventius, es regulen per aquest Decret, però només s’hi determina la competència jurisdiccional per decidir-los i s’hi estableixen els requisits.A fi de prevenir abusos que resulten algunes vegades de la facilitat que en Andorra es practiquen embargaments preventius, fins sense coneixement del Batlle, els infrascrits Veguers creuen de llur deure estatuir i ordenar el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.