LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 26 de juny del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecteDocument
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Decret, del 26 de juny del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecte
26/06/2013
27/06/2013
27/06/2013

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 27/06/2013 Image Image