LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 27 de desembre del 2017, de modificació del Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat SocialVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 03/01/2018 Image Image