LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 21 d’octubre del 2020, de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les agències de viatges.