LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 7/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 31 de desembre de 1991, que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats