Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, i allò que disposa la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic, s’ordena la publicació dels onze reglaments següents:

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hotels d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hostals i residències i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hostals i residències d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les pensions i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les pensions d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels aparthotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels aparthotels d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de bungalous i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de bungalous d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels càmpings i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels càmpings d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels albergs i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels albergs d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les cases de colònies i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les cases de colònies d’Andorra”
LesLleis.com

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels refugis de muntanya i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels refugis de muntanya d’Andorra”

aprovats pel Govern el 8 de novembre del 2000.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de novembre del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les pensions i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les pensions d’Andorra”

Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 4 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són establiments hotelers aquells allotjaments onstituïts en una unitat empresarial d’explotació dedicats a prestar allotjament, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, a les persones en estances del tipus habitacions o apartaments i sota règim de funcionament que inclou la neteja diària de totes les seves unitats i dependències;

Vist que l’article 5 de la dita Llei distribueix els establiments hotelers en tres grups: hotels, hostals o residències i pensions;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació de les pensions;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació de les pensions.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.