Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, i allò que disposa la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic, s’ordena la publicació dels onze reglaments següents:

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hotels d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hostals i residències i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hostals i residències d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les pensions i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les pensions d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels aparthotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels aparthotels d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de bungalous i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de bungalous d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels càmpings i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels càmpings d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels albergs i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels albergs d’Andorra”

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les cases de colònies i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les cases de colònies d’Andorra”
LesLleis.com

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels refugis de muntanya i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels refugis de muntanya d’Andorra”

aprovats pel Govern el 8 de novembre del 2000.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de novembre del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classififcació de les cases de colònies i per a la unitilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les cases de colònies d’Andorra”

Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 10 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són establiments complementaris d’allotjament turístic els que oferint allotjament als usuaris turístics no s’integren en cap dels grups d’establiments hotelers (hotels, hostals o residències i pensions), apartaments turístics (apartaments d’allotjament turístic, aparthotels, xalets i bungalous) i càmpings;

Vist que el mateix article 10 de la dita Llei distribueix els establiments complementaris d’allotjament turístic en tres grups: albergs, cases de colònies i refugis de muntanya;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació de les cases de colònies;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació de les cases de colònies.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.