Carregant...
 

Fitxa de situació Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989
15/11/1989
30/11/1989
22/12/1989 ¹

¹ La jurisdicció administrativa i fiscal exercirà efectivament les seves funcions i competències a partir del 1r d’octubre de 1991, per l’article 1 de la Llei d’Instauració de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, del 7 de setembre de 1991

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 22/12/1989 Image Image
Text refós 1 Afectada per:
Llei d'Instauració de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, del 7 de setembre de 1991
09/10/1991 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993
13/01/1994 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
21/02/2015
16/05/2016
Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
18/05/2017 Image Image
Text refós 5 Inclou els títols als articles i correccions de:
Decret legislatiu, del 25 d’abril del 2018, de publicació del text refós de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 per aplicació de la delegació legislativa de la disposició final tercera de la Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
03/05/2018 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
21/03/2019 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
01/05/2021 Image Image