Carregant...
 

Llei de taxes de l’Oficina de Marques (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 5 d’octubre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de taxes de l’Oficina de Marques

Exposició de motius

Aquesta Llei desplega l’article 40 de la Llei de marques, aprovada el dia 11 de maig de 1995, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i per a la renovació d’una marca, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei, així com per a tot servei que pugui efectuar l’Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d’execució, es fixaran per una llei posterior.
Article 1
Creació
Es crea una taxa per raó dels serveis prestats per l’Oficina de Marques, que es regeix per la present Llei i, si és el cas, per les disposicions reglamentàries que la despleguin.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.