Carregant...
 

Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats EconòmiquesAtès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

Vista la Constitució del Principat d’Andorra, i en especial l’article 37;

Vista la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5), i en especial l’article 14.1.a;

Vista la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, aprovada pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 15 de novembre de 1989 (BOPA 28/1) i modificada per la Llei qualificada de la Justícia, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5) i per la Llei transitòria de procediment judicial, aprovada pel Consell General el 21 de desembre de 1993 (BOPA 3/6), i en especial el títol V;

Vist el Codi de l’Administració, aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 29 de març de 1989 (BOPA 6/1), i en especial el capítol IX;

Vista la Llei de finances públiques, aprovada pel Consell General el 2 de desembre de 1983, i en especial l’article 7;

Vist el Reglament de societats mercantils, aprovat pel Consell General el 19 de maig de 1983, i en especial l’article 4.1;

Vist el Decret pel qual es regula l’exercici de les professions lliberals al Principat d’Andorra, aprovat pel Consell General l’11 de juliol de 1977;

Exposició de motius

La promulgació del text constitucional requereix i aconsella l’adequació de la legislació tributària al nou marc definit als articles 37 i 61.4. S’ha creat per via independent de la llei de pressupostos generals la normativa relativa a la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

En aquest sentit el Consell General aprova el nou text legal tributari que regula la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.