Carregant...
 

Fitxa de situació Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999
30/06/1999
28/07/1999
18/08/1999

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 18/08/1999 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 11/2006, del 27 d’octubre, de modificació puntual de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999
22/11/2006 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten
10/02/2009 Image Image
Text refós 3 Afectada per:
Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica
22/01/2009 Image Image
Text refós 4 Afectada per:
Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració
20/01/2011 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 21/2011, del 15 de desembre, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999
01/01/2012 Image Image
Text refós 6 Afectada per:
Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014
13/02/2014 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 1/2014, del 23 de gener, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999
06/03/2014 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 26 de març del 2014, de publicació del text refós de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999
03/04/2014
Text refós 8 Afectada per:
Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015
06/02/2015 Image Image
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006
30/12/2017 Image Image
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges
14/02/2019 Image Image
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
21/03/2019 Image Image
Text refós 12 Inclou modificacions de:
Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu
31/12/2019 Image Image
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu
01/01/2021 Image Image
Text refós 14 Inclou modificacions de:
Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
01/05/2021 Image Image