Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents
30/10/2014 
26/11/2014 
26/12/2014(1)

(1) D’acord amb la disposició final quarta el capítol novè entrarà en vigor a la data que entri en vigor l’acord de validació de patents europees entre Andorra i l’Organització Europea de Patents, i el capítol desè quan entri en vigor el Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, al Principat d’Andorra.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 26/12/2014(1) Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
01/05/2021 Image Image

Image Documents relacionats: