Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació dels reglaments d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hotels d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hostals i residències i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hostals i residències d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les pensions i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les pensions d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;
LesLleis.com

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer d’apartaments d’allotjament turístic d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels aparthotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels aparthotels d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de bungalous i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de bungalous d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels càmpings i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels càmpings d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels albergs i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels albergs d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació de les cases de colònies i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació de les cases de colònies d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels refugis de muntanya i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels refugis de muntanya d’Andorra”, de data 8 de novembre del 2000;

Atès que les disposicions transitòries segones de tots els reglaments d’aplicació esmentats estableix que els titulars dels establiments existents en el moment, tenen un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquests reglaments per recollir els impresos per a l’autoqualificació i retornar-los omplerts amb totes les dades;

Atès que es revela necessari establir un termini més llarg als titulars del establiments per poder autoqualificar-se;

A proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, el Govern en la sessió de data 11 de juliol del 2001, aprova el present Decret d’aprovació del Reglament de modificació dels reglaments d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic.
Article Únic

S’aprova el Reglament de modificació dels reglaments d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic, aprovats en data 8 de novembre del 2000 i publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 71, de data 28 de novembre del 2000, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.