LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 4 de febrer de 1986, regulador del procediment verbal de mínima quantiaDocument
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Decret, del 4 de febrer de 1986, regulador del procediment verbal de mínima quantia
04/02/1986
10/02/1986

Versions a LesLleis.comImage Documents relacionats: