Carregant...
 


Decret


Vist el Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat;
LesLleis.com

Vist l’annex d’aquest Decret en què s’estableix els medicaments per als quals es pren en càrrec el 100% de les tarifes de responsabilitat, així com les condicions de reembossament, que fan referència al règim de prescripció i de dispensació, a indicacions concretes o bé a controls determinats;

Vistes les actualitzacions efectuades en aquest Decret per incorporar-hi nous medicaments o actes especialment costosos, aprovades per decrets de data 11 de juliol del 2012, 22 de maig del 2013, 14 de gener del 2015, 25 de juny del 2015, 26 d’agost del 2015, 13 de gener del 2016, 6 d’abril del 2016, 20 de juliol del 2016, 21 de setembre del 2016, 14 de desembre del 2016 i 16 de maig del 2018;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica l’annex del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 29 de maig del 2018;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 20 juny del 2018 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.