Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig
18/12/2014
21/01/2015
21/02/2015 1
16/05/2016 2


1 El títol I entrarà en vigor al cap d’un mes de ser publicada la Llei al BOPA.
2 El títol II i les disposicions que hi concordin del títol I, així com la disposició derogatòria i les disposicions finals primera, segona i tercera, entraran en vigor l’endemà de la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions.

Versions a LesLleis.com


Image Documents relacionats: