LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 12 de setembre del 2018, que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 12 de setembre del 2018, que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
12/09/2018
19/09/2018
01/10/2018

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
01/10/2018 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Decret, del 24 d’octubre del 2018, de modificació del Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
01/11/2018 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Decret, del 13 de març del 2019, de modificació del Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
28/03/2019 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Decret, del 30 d’abril del 2019, de modificació del Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
09/05/2019 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Decret, del 16 d’octubre del 2019, de modificació del Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat
24/10/2019 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Decret, del 16 de desembre del 2020, de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents
24/12/2020 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Decret 123/2021, del 14 d’abril del 2021, de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de productes amb aminoàcids per a una patologia concreta
22/04/2021 Image Image

Image Documents relacionats: