Carregant...
 

Fitxa de situació Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, del 29 de desembre del 2000


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, del 29 de desembre del 2000
29/12/2000
24/01/2001
14/02/2001

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 14/02/2001 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries
13/05/2004 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006
05/04/2006 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries
20/07/2006 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 2/2007, del 15 de març, del pressupost per a l'exercici del 2007
11/04/2007 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs
30/01/2008 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre
22/01/2009 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
01/01/2013 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig
01/01/2015* Image Image
Inclou modificacions de:
Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
01/01/2015
Text refós 9 Afectada per:
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
16/11/2017 Image Image
Text refós 10 Afectat per:
Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges
14/02/2019 Image Image
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge
08/07/2021 Image Image

* Modificació vigent l’01/07/2014, però aplicable a les transmissions patrimonials efectuades a partir de l’1 de gener del 2015.

Image Documents relacionats: