Carregant...
 

Fitxa de situació Reglament, del 16 de febrer del 2011, regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social(1) La CASS completarà la posada en funcionament del règim de tercer pagador previst a l’article 4 en el termini de quatre mesos a comptar de la publicació d’aquest Reglament al BOPA.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 16 de febrer del 2011, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
01/03/2011 Image Image
Vigor corregit per:
Fe d’errata, del 23 de febrer del 2011, per la qual s’esmena l’error constatat en el decret pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Decret, del 9 de març del 2011, pel qual s’afegeix la disposició transitòria cinquena al Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
17/03/2011 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Decret, del 6 d'abril del 2011, pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
14/04/2011 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Decret, del 27 de juliol del 2011, de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
04/08/2011 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Decret, del 7 de novembre del 2012, de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
15/11/2012 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Decret, del 23 de gener del 2013, de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
31/01/2013 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Decret, del 5 de novembre del 2014, de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
13/11/2014 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Decret, del 3 d’octubre del 2018, de modificació del Decret, del 16 de febrer del 2011, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
11/10/2018 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Decret, del 6 de novembre del 2019, de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
01/12/2019 Image Image
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Decret, del 7 d’octubre del 2020, de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per incorporar-hi les despeses hospitalàries com a conseqüència de la COVID-19 més costoses
15/10/2020 Image Image

Image Documents relacionats: