LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu del 5 de juny del 2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats