Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
14/12/2006
17/01/2007
18/01/2007

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 18/01/2007 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs
30/01/2008 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
28/10/2008 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
27/01/2011 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
29/12/2011 Image Image
Inclou modificacions de:
Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012
19/01/2012 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013
02/01/2013 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014
13/02/2014 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
01/01/2015 Image Image
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015
06/02/2015 Image Image
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries
16/04/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 29 d’abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
06/05/2015
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016
01/04/2016 Image Image
Text refós 12 Inclou modificacions de:
Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017
01/03/2017 Image Image
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
16/11/2017 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
14/02/2018
Decret de text refós:
Correcció d’errata, del 21 de febrer del 2018, per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 21/2006, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
- -
Text refós 14 Inclou modificacions de:
Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018
22/03/2018 Image Image
Text refós 15 Inclou modificacions de:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
21/03/2019 Image Image
Text refós 16 Inclou modificacions de:
Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020
17/03/2020 Image Image
Text refós 17 Inclou modificacions de:
Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021
08/01/2021 Image Image

Image Documents relacionats: