Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
24/04/2014
21/05/2014
22/05/2014
01/01/2015*

*Aplicable als exercicis i períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2015.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Data vigència
Data aplicació
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 22/05/2014
01/01/2015
Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
01/01/2015
01/01/2015
Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
15/01/2015 Image Image
Text refós 3 Inclou afectació de:
Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015
06/02/2015 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries
16/04/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/05/2015
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
16/11/2017
01/01/2017
Image Image
Inclou modificacions de:
Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
14/02/2018
Decret de text refós:
Correcció d’errata, del 21 de febrer del 2018, per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
---
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018
22/03/2018 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
17/05/2018 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
21/03/2019 Image Image

Image Documents relacionats: