Carregant...
 

Fitxa de situació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
21/06/2012
18/07/2012
01/01/2013

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 01/01/2013 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 29/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
01/01/2013 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 11/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
20/06/2013 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014
13/02/2014 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig
01/07/2014 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 23 de juliol del 2014, de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
30/07/2014
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
01/01/2015 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
15/01/2015 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació
12/02/2015 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries
16/04/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
06/05/2015
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 9/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació
06/08/2015 Image Image
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny
24/12/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 16 de març del 2016, de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
23/03/2016
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017
01/06/2017 Image Image
Text refós 12 Afectat per:
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
16/11/2017 Image Image
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges
14/02/2019 Image Image
Text refós 14 Inclou modificacions de:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
21/03/2019 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 5 de juny del 2019, de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
16/06/2019

Image Documents relacionats: