Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
03/10/2008
27/10/2008
01/11/2009  
28/10/2008 1

  • 1 Els articles 125 a 129, les disposicions addicionals quarta i cinquena, i les disposicions finals primera i segona, entren en vigor el dia següent de la data de publicació d’aquesta Llei.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
envigor
Enllaça
LesLleis.com
Estat
0 Text original 01/11/2009  
28/10/2008 1
Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012
19/01/2012 Image Image
Inclou modificacions de:
Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 17/2012, del 8 d’octubre, de modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social
02/11/2012 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013
02/01/2013 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 9/2013, del 23 de maig, de modificació de les lleis 25/2011, del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
01/07/2013 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014
13/02/2014 Image Image
Text refós 6 Afectada per:
Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
22/05/2014 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015
06/02/2015 Image Image
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació
12/02/2015 Image Image
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
01/03/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 16 de setembre del 2015, de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016
01/04/2016 Image Image
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes
15/06/2017 Image Image
Text refós 12 Inclou modificacions de:
Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006
30/12/2017 Image Image
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018
22/03/2018 Image Image

Image Documents relacionats: