Carregant...
 

IRPF - Impost sobre la renda de les persones físiques


Llei

Reglaments

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
29/11/2016Despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari
16/11/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’ uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
26/10/2016Deductibilitat als efectes de l’IRPF de les despeses derivades de prestacions de servei contractades per la defensa legal del patrimoni personal. D’altra banda, la consulta també fa referència a la deductibilitat de les quotes de l’IGI suportades per les mateixes prestacions
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
31/08/2016Persona que ha de complir amb les obligacions tributaries d’una persona sense capacitat d’obrar
  • 1
  • 2 (actual)
  • »

Jurisprudència

No es trobaren registres