Carregant...
 

Tractats internacionals a LesLeis.com


SituacióTítolData documentData publicacióEntrada en vigor
Edicte, del 27 de maig del 2020, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
19/11/201903/06/2020
Conveni, del 5 de desembre del 2019, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Federació Russa sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels ciutadans del Principat d’Andorra i dels ciutadans de la Federació Russa
05/12/201927/05/202025/11/2020
Conveni, del 18 de maig del 2018, entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda
18/05/201803/10/201811/01/2019
Edicte, del 23 de setembre del 2019, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
12/10/201825/09/2019
Acord, del 22 de març del 2017, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana
22/03/201719/07/201701/07/2018
Edicte, del 18 de juny del 2018, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
06/10/201720/06/2018
Fitxa de situació Acord, del 12 de febrer del 2016, entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional
12/02/201616/11/2016
Edicte, del 23 de maig del 2016, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
23/05/201601/06/2016
Edicte, del 19 de juny del 2017, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
29/09/201628/06/2017
Conveni, del 20 de setembre del 2016, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda
20/09/201614/06/2017
Conveni, del 8 de gener del 2015, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal
08/01/201514/10/201526/02/2016
Conveni, del 2 de setembre del 2015, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat
02/09/201523/12/2015
Acord, del 22 de setembre del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
22/09/201522/12/2016
Decisió del Comitè Mixt Andorra-UE núm. 1/2015, de l’11 de desembre del 2015, que substitueix l’apèndix de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la CEE
11/12/201508/06/201611/12/2015
Protocol d’entesa, del 2 de febrer del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright que ha entrat en vigor el 23 de setembre del 2015
02/02/201525/11/201501/12/2015
Conveni, del 30 de setembre del 2015, entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni
30/09/201529/06/201621/11/2016
Conveni, del 27 de setembre del 2015, entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda
27/09/201522/12/201623/04/2017
Conveni, del 28 de juliol del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda
28/07/201517/05/201701/08/2017
Acord, del 28 de juliol del 2015, entre el Principat d’Andorra i els Emirats Àrabs Units per a la promoció i la protecció recíproca de les inversions
28/07/201517/05/201707/04/2017
Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya relatiu al transport internacional per carretera que ha entrat en vigor el 10 de juliol del 2017
01/01/201520/09/201710/07/2017
Acord, del 19 de maig del 2015, amb el Govern de la República Italiana relatiu a la reglamentació del transport internacional de viatgers i mercaderies per carretera que ha entrat en vigor el 9 d’octubre del 2017
19/05/201502/11/201709/10/2017
Edicte, del 19 de març del 2014, pel qual es fa pública la modificació de l’Annex de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
19/03/201402/04/2014
Acord, del 17 de març del 2014, entre el Principat d’Andorra i la Confederació Suïssa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
17/03/201427/08/2014
Acord, del 17 de març del 2014, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera
17/03/201405/11/201401/04/2018
Acord, del 17 de març del 2014, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació tècnica i a l’assistència mútua en matèria de protecció civil i a la integració dels equips de socors andorrans en els equips de socors francesos durant les seves intervencions fora del territori francès en cas de catàstrofes naturals o d’accidents tecnològics greus
17/03/201405/11/201401/04/2018
Acord, del 23 d’octubre del 2014, entre el Principat d’Andorra i la República de Corea per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
23/10/201414/10/2015
Conveni, del 2 de juny del 2014, entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni
02/06/201423/12/201507/03/2016
Acord, de l’11 de juny del 2013, entre el Govern de la República Txeca i el Govern del Principat d’Andorra per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
11/06/201330/10/201305/06/2014
Conveni, del 2 d’abril del 2013, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda
02/04/201305/11/201401/07/2015
Conveni, de l’11 de juliol del 2013, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en l’àmbit de l’ensenyament
11/07/201305/11/201401/08/2015
Acord, del 6 de març del 2012, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la gestió conjunta del recurs d’aigua de la conca hidrogràfica de les fonts de l’Arieja
06/03/201208/08/201201/09/2015
Acord, del 6 de març del 2012, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa de delimitació de la frontera
06/03/201208/08/201201/09/2015
Intercanvi de notes constitutiu d’Acord bilateral entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica en l’àmbit laboral pels familiars a càrrec dels membres de les missions diplomàtiques i de les oficines consulars destinats per motius de serveis, del 17 de maig del 2012
17/05/201225/07/201217/07/2012
Acord, del 15 de juny del 2012, entre el Principat d’Andorra i la República de Polònia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
15/06/201221/11/201218/12/2013
Acord, del 14 de febrer del 2012, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del dels Estats Units d’Amèrica relatiu al repartiment del comís dels instruments i dels productes del delicte
14/02/201205/06/201316/10/2013
Decisió núm. 1/2012 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 25 de gener del 2012, que estableix la llista de les disposicions en matèria de seguretat duanera prevista a l’apartat 1 de l’article 12 ter de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea
25/01/201215/02/201225/01/2012
Acord, de l’1 d’abril del 2011, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Gabinet de Ministres d’Ucraïna de cooperació en l’àmbit del turisme
01/04/201130/11/201131/10/2011
Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, del 30 de juny del 2011,
30/06/201120/12/201101/04/2012
Acord, del 24 de setembre del 2011, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern d’Austràlia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/09/201104/04/201203/12/2012
Acord, de l’11 de novembre del 2011, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat de residus
29/11/201104/04/201213/06/2012
Protocol, del 27 de gener del 2011, que estén a les mesures duaneres de seguretat l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i l’entrada en vigor el 29.10.11
27/01/201130/11/201129/10/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Noruega per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201018/06/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de Groenlàndia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201006/04/2013
Acord, del 24 febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Finlàndia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201012/02/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de les Fèroe per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201018/06/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Dinamarca per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, del 24 de febrer del 2010
24/02/201010/11/201013/02/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Suècia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201011/02/2011
Acord entre el Principat d’Andorra i la República Federal d’Alemanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
25/11/201009/11/201120/01/2012
Protocol d’esmena i d’adhesió del principat d’Andorra al tractat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials, fet a baiona el 10 de març de 1995, de 16 de febrer de 2010, del 16 de febrer de 2010.
16/02/201019/05/201001/12/2012
Acord, del 4 de maig del 2010, en matèria d’accés a la universitat entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya
04/05/201023/06/201001/10/2010
Acord, del 14 de gener del 2010, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
14/01/201009/06/201010/02/2011
Acord, del 24 de febrer del 2010, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern d’Islàndia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
24/02/201010/11/201014/02/2011
Acord, del 26 d’octubre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Argentina per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
26/10/200909/06/201015/06/2012
Acord, del 30 de novembre del 2009, entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
30/11/200909/06/201031/03/2011
Acord, del 22 de setembre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
22/09/200909/06/201022/12/2010
Acord, del 23 d’octubre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Bèlgica per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
23/10/200909/06/201013/01/2015
Acord, del 6 de novembre del 2009, entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
06/11/200919/05/201001/01/2011
Acord, del 21 de setembre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de San Marino per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
21/09/200919/05/201007/12/2010
Acord, del 18 de setembre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Mònaco per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
18/09/200919/05/201016/12/2010
Acord, del 18 de setembre del 2009, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Liechtenstein per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
18/09/200919/05/201010/01/2011
Acord, del 17 de setembre del 2009, entre el Principat d’Andorra i la República d’Àustria per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal
17/09/200919/05/201010/12/2010
Conveni, del 2 de febrer del 2010, transaccional entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a la cessió de l’edifici i d’altres béns de “Ràdio Andorra”
05/02/200923/12/200902/03/2010
Acord, de l’1 d’abril del 2009, relatiu al reconeixement i a l’intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d’Andorra i el Regne de Bèlgica
01/04/200918/11/200911/02/2019
Intercanvi de cartes constitutiu d’acord, del 22 d’octubre de 2008, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu al reconeixement per part de França de l’homologació dels diplomes andorrans d’ensenyament professional “sanitari i social” i “microinformàtica” amb els brevets d’études professionnelles francesos dels sectors corresponents, i a l’extensió a la modalitat “artística i de comunicació” del reconeixement del batxillerat andorrà com a títol estranger que dóna accés a l’ensenyament superior a França
22/10/200817/12/200822/10/2008
Acord, del 17 de març del 2008, entre el Principat d’Andorra i la Santa Seu
17/03/200810/06/200813/12/2008
Acord, del 27 de juny del 2007, entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir
27/06/200726/11/200813/12/2008
Conveni, del 23 de juliol del 2007, entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa relatiu a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals
23/07/200721/11/200701/09/2008
Acord, del 17 d’octubre del 2006, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus
17/10/200606/06/200725/05/2007
Intercanvi de notes, del 4 de setembre i 11 de desembre del 2006 constitutiu d’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica en relació amb la pròrroga del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright, de l’11 de desembre del 2006
11/12/200610/01/200708/01/2007
Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa, del 3 d’agost del 2005, sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir
03/08/200515/02/200701/01/2007
Intercanvi de notes constitutiu d’acord, del 22 de febrer del 2005, entre el Govern d’Andorra i el Govern d’Espanya sobre el reconeixement recíproc de llicències d’armes de caça i tir esportiu
22/02/200512/10/200527/09/2005
Protocol d’entesa, del 25 de febrer del 2005, entre el Govern del Principat d’Andorra i l’Administració Nacional de Turisme de la República popular de la Xina sobre Grups Turístics de la República popular de la Xina
25/02/200516/11/200507/12/2005
Decisió núm. 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 10 d’octubre del 2005
10/10/200526/10/200501/11/2005
Conveni, del 23 de desembre del 2004, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne d’Espanya en matèria educativa
23/12/200420/06/200710/10/2007
Acord, del 15 de novembre del 2004, entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos
15/11/200423/03/200501/06/2005
Acord, del 15 de novembre del 2004, de cooperació entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea
15/11/200423/03/200501/07/2005
Intercanvi de notes, del 9 de juliol del 2004, constitutiu d’acord per a la pròrroga de la vigència de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus signat a Madrid el 27 de gener del 2000
09/07/200409/03/200502/03/2005
Acord, del 19 i 22 de març del 2004, d’amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de Malta
22/03/200428/07/200415/11/2004
Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 29 d’abril del 2004, pel que fa a l’extensió de la xarxa comuna de comunicacions/interfície comuna dels sistemes (CNN/CSI)
29/04/200426/05/200429/04/2004
Fitxa de situació Correcció d’errata, del 10 de juny del 2003, dels els edictes del 22 de maig del 2003 publicats al BOPA núm. 48, any 15, del 4 de juny del 2003 pels quals es fa públic que els Convenis entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals d’estats tercers entraran en vigor l’1 de juliol del 2003
10/06/200311/06/2003
Conveni, del 24 de setembre del 2003, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en l’àmbit de l’ensenyament
24/09/200312/05/200401/09/2005
Decisió núm. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 8 d'octubre del 2003, per establir les disposicions de l'aplicació del Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997
08/10/200329/10/200301/11/2003
Decisió núm. 1/2003 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 3 de setembre del 2003, sobre les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per al bon funcionament de la unió duanera
03/09/200301/10/200304/09/2003
Conveni, del 9 de novembre del 2001, de seguretat social entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya
09/11/200112/06/200201/01/2003
Acord administratiu, del 9 de novembre del 2001, per a l’aplicació del Conveni de seguretat social entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya
09/11/200124/04/200201/01/2003
Arranjament Administratiu General, de l’1 de març del 2001, relatiu a les modalitats d’aplicació del Conveni de seguretat social entre el Principat d’Andorra i la República Francesa amb data 12 de desembre del 2000
01/03/200108/08/200101/06/2003
Conveni, de l’11 de desembre del 2011, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats
11/12/200115/05/200201/03/2004
Arranjament administratiu, del 2 de març del 2001, entre el Ministeri d’Ordenament Territorial del Principat d’Andorra i el Ministeri d’Ordenament Territorial i de Medi Ambient de la República Francesa
02/03/200103/10/200126/07/2001
Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 13 de desembre del 2001, que estableix les disposicions d'aplicació del Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997
13/12/200113/03/200201/01/2002
Conveni, del 4 de desembre del 2000, entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatiu a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals d’estats tercers
04/12/200018/07/200101/07/2003
Conveni, del 4 de desembre del 2000, entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatiu a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals
04/12/200018/07/200101/07/2003
Conveni, del 12 de desembre del 2000, de seguretat social entre el Principat d’Andorra i la República Francesa
12/12/200018/07/200101/06/2003
Protocol d’entesa, del 29 de desembre del 2000, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright
29/11/200018/07/200108/01/2002
Acord, del 12 de desembre del 2000, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera
12/12/200008/08/200121/08/2006
Intercanvi de notes, de 22 de febrer de 1999 i 7 de juliol de 1999, constitutiu d’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir nacionals
07/07/199919/01/200003/02/2000
Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 22 de desembre de 1999, relativa a les modalitats d'aplicació del protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (JO L 374 del 31.12.1990, pàg. 14), signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997
22/12/199919/01/200001/01/2000
Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de maig de 1999, que modifica l'apèndix a l'acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra
06/05/199911/08/199901/07/1999
Correcció d’errata, de l’1 de desembre de 1999, per la qual s’ha constatat un error de transcripció a la decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra del 6 de maig de 1999 que modifica l’apèndix a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 46, any 11, de data 11 d’agost de 1999
01/12/199909/12/1999
Decisió núm. 1/98 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 20 d’octubre de 1998, modificadora de la decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra relativa a les modalitats d’aplicació de l’annex II de l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra
20/10/199825/11/199801/07/1998
Protocol, del 15 de maig de 1997, sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea
15/05/199710/12/199701/03/1998
Protocol, del 20 de juny de 1996, de l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra després de l'Adhesió de la República d'Austria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea
20/06/199608/01/199731/12/1996
Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, de l’1 de juliol de 1996, relativa a les modalitats d’aplicació de l’annex II de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra
01/07/199618/09/199601/07/1996
Decisió núm. 3/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 15 de juliol de 1996, que modifica la decisió núm. 7/91 que deroga la definició de la noció de productes originaris per tal de considerar la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats
15/07/199618/09/199623/09/1996
Decisió 1/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, de data 6 de novembre de 1995, que modifica la decisió núm. 6/91 relativa a les modalitats d’aplicació de l’assistència mútua que preveu l’article 15 de l’acord entre la Comunitat i Andorra
06/11/199515/12/199501/12/1995
Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de novembre de 1995, referent a la derrogació de la definició de la noció de productes originaris per tenir en compte la situació particular de la cria bovina al Principat d’Andorra
06/11/199515/12/199501/12/1995
Decisió núm. 1/92 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 19 d’octubre de 1991, que modifica la decisió núm. 7/91 que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats
19/10/199205/11/199201/06/1992
Decisió núm. 3/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, que modifica l’annex I i l’apèndix de l’acord
12/07/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 8/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 31 de desembre de 1991, que modifica les quantitats expressades en ecus que figuren a l’article 2 de l’apèndix relatiu a la definició de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa
31/12/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 2/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, relativa a les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives aplicables en la Comunitat en matèria duanera que haurà d’adoptar el Principat d’Andorra
12/07/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 4/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, relativa a certs mètodes de cooperació administrativa per a l’aplicació de l’acord i al procediment de reexpedició de les mercaderies cap al Principat d’Andorra
12/07/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 5/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, que fixa les modalitats per posar a disposició del Tresor andorrà els drets a la importació cobrats per la Comunitat per compte del Principat d’Andorra
12/07/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 6/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, relativa a les modalitats d’aplicació de l’assistència mútua prevista a l’article 15 de l’acord entre la Comunitat i el Principat d’Andorra
12/07/199102/04/199201/07/1991
Decisió núm. 7/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 31 de desembre de 1991, que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats
31/12/199102/04/199201/07/1991
Conveni, de l’11 de març de 1988, de Seguretat Social entre la República Portuguesa i el Principat d’Andorra
11/03/198801/07/1991
Acord Administratiu, de l’11 de març de 1988, de Seguretat Social entre la República Portuguesa i el Principat d’Andorra
11/03/198801/07/1991